Svenska BSA Klubben


Om Svenska BSA Klubben

Om BSA klubben

Svenska BSA Klubben bildades 1984 och har ca 500 medlemmar. Under sommarhalvåret har vi en del trevliga träffar och utflykter som anordnas av medlemmarna runt om i landet. Lokalavdelningar är en viktig del av klubben och de finns spridda runt om i landet.

BSA Bladet är klubbens tidskrift. Den ges ut ca 4 ggr per år och innehåller nyheter för BSA-ägaren, träffrepotage, tekniska tips annonser från medlemmarna och historik kring BSA.

Klubbens modellspecialister är erfarna och intresserade medlemmar som kan hjälpa dig med tekniska frågor, tips och råd kring din BSA-modell.

Som medlem i klubben har du möjlighet att teckna en specialföräkring på din BSA till låg kostnad genom klubben. Du skall ha varit medlem i klubben ett år innan du kan specialföräkra din maskin. Vissa vilkor skall vara uppfyllda som tex maskinens orginalitet, användning och förvaring. Klubbens besiktningsmän hjälper dig till rätta med detta.

Läs mer om medlemskap här.

Nationellt är BSA Klubben ansluten till MHRF (Motorhistoriska Riksförbundet) som vidare är anslutet till FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens).

Internationellt har vi kontakt med BSA klubbar över hela världen. Årligen arrangeras ett "Internationellt BSA Rally".

Bli medlem i Svenska BSA Klubben!


Copyright © Svenska BSA Klubben. Updated 15:16 2019-12-21 / JJ