Svenska BSA Klubben


Svenska BSA Klubben
Aspgatan 4
232 35 Arlöv
Tel: 040 - 43 33 14
Mail: Svenska BSA Klubben

BSA Bladet

BSA Bladet
Brännarns väg 15
432 76 Tvååker
Tel: 0340-415 68
Mail: bsabladet@bsaoc.org,

Styrelsen

Redaktör

Se BSA Bladet ovan.


Redaktören,

Ordförande


Johan Johansson,

Vice Ordförande


Mats Ohlsson,

Internationell Sekreterare & Medlemsärenden & Regalia


Helen Brunstorp,

Vice Sekreterare

Håkan Cerne,

Kassör

Monica Christensson,

Ledamöter


Bo-Inge (Boda) Andersson


Meir Levin

Suppleanter


Bo Andersson


Rickard Nebrer

Page Top


Copyright © Svenska BSA Klubben. Updated 19:35 2014-05-14 / JJ