Svenska BSA Klubben


Skriv till BSA Bladet

BSA Bladet görs inte bara av en redaktion, det du som medlem som är den viktigaste
bidragsgivaren till BSA Bladet. Berätta om dina utflykter på BSA:n, renoveringen eller
något annat som hör till BSA intresset.

Har du en bild också så är det ännu bättre. Vi lånar gärna också broschyrer eller annat
BSA material. Vi fotograferar av eller skannar dessa på ett sätt som inte skadar ditt material.
Insänt material återsänds en tid efter utgivningen förutsatt att avsändarens adress är uppgiven.


Du får gärna sända material digitalt alltså via e-mejl. Tänk på att vi behöver högupplösta bilder
om du fotograferar med en digitalkamera, vi önskar en upplösning på 300 dpi, i denna upplösning är
en digitalbild några MB stor.

Det lönar sig att skriva till BSA Bladet. Bidragen skall vara av intresse för BSA ägaren.
Egen text och bild premieras högre än enbart bild. Texten skall vara av sådan längd att den
inte kan anses som ren bildtext. Originallitteratur såsom broschyrer, handböcker mm är mycket välkommet.

Redaktionen utser ett insänt bidrag per nummer som ’bästa bidrag’, detta få ett särskilt och premie,
en BSA bok värd ca 200 kronor. Övriga insända bidrag får som premie en fin BSA penna,
så länge dessa räcker och som endast kan fås på detta sätt.
Sänd ditt bidrag till BSA Bladet, Brännarns väg 15, 430 10 Tvååker, eller maila till bsabladet@bsaoc.org.
Glöm inte att skriva din postadress så att vi kan sända din premie!

Med vänlig hälsning Johan J
Här finns gamla nummer

Copyright © Svenska BSA Klubben. Updated 18:30 2006-10-05/ JJ